Forslag til revision af fredningen Farumgård Park i Furesø Kommune

Publiceret 17-02-2020
Fredningsforslag

Furesø Kommune har d. 29. november 2019 rejst forslag til revision af fredningen Farumgård Park. Revision skal sikre offentlighedens adgang til parken via stiforløb. Revisionsforslaget omfatter omkring 6,2 ha.

Formålet med revisionen er at skabe juridisk klarhed over fredningsbestemmelser og sikre offentlighedens adgang varig. 

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 37, stk. 2, må der herefter ikke foretages noget, der strider mod forslaget.
Overtrædelse kan medføre bødestraf.

Revisionsforslaget omfatter ejendommen Farumgård, matr.nr. 1g og 1ca, Farumgård samt nr. 100, Farum By.

Interesserede kan rekvirere forslaget ved skriftlig henvendelse til Furesø Kommune, Center for By- og Miljø, eller finde det nederst på denne side.

Der holdes offentligt møde om revisionsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området:

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 13.00-15

Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. 

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Fredningsnævnet for København, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Forslag og dets bilag kan findes herunder:

Forslag til revision af fredningen Farum Gård - klik her for at se filen

Miljøscreening- klik her for at se filen

Budgethøringssvar - klik her for at se filen

Budgetoverslag - klik her for at se filen

Kortbilag, nuværende stiforløb- klik her for at se filen

Kortbilag, alternativt stiforløb nord- klik her for at se filen

Kortbilag, alternativt stiforløb syd- klik her for at se filen

Kortbilag, ejeres forslag til stiføring- klik her for at se filen