Referat fra offentligt møde omkring forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Sønderborg Kommune

Publiceret 16-06-2021

Torsdag den 20. maj 2021 afholdtes offentligt møde omkring forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager, Sønderborg Kommune.

Sagen blev udsat på fremsendelse af eventuelle yderligere skriftlige bemærkninger til sagen, der skal være Fredningsnævnet i hænde inden 4 uger.

Det forventes, at nævnet vil kunne træffe afgørelse inden sommerferien 2021.

 

Referat af mødet kan tilgås via nedenstående link:

Referat fra offentligt møde om hvidtjørn