Offentligt møde om forslag om fredning af Skarholm i Lolland Kommune

Publiceret 16-08-2021
Øvrige annonceringer

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. september 2020 rejst forslag om fredning af et område, Skarholm, på 195,9 ha. mellem Tjørnebjerg og Bredfjed nordvest for Rødby.

Formålet med den foreslåede fredning er at sikre og forbedre de biologiske værdier, der knytter sig til det åbne strandengsområde, samt søer, vandløb, skov- og naturarealer, at beskytte og forbedre de landskabelige værdier, at sikre og forbedre områdets rekreative kvaliteter, at skabe grundlag for naturpleje og at medvirke til overholdelsen af Danmarks internationale forpligtelse med hensyn til at beskytte naturen.

Interesserede kan rekvirere fredningsforslaget ved skriftlig henvendelse til Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget

Mandag den 13. september 2021 kl. 10.00
Lidsøvej 14
4970 Rødby

og i umiddelbar forlængelse heraf besigtigelse af området omfattet af fredningsforslaget.

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og fredningssagens forløb.

Fredningsforslaget kan læses her.

Skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget kan fremsendes til e-mail Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, c/o Retten i Næstved, Gardehusarvej 5, 4700 Næstved.

Næstved, den 13. august 2021

 

Anders Martin Jensen
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,
Møn, Lolland og Falster