Offentligt møde om fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred kommune

Publiceret 16-08-2021
Øvrige annonceringer

Odsherred Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har sendt fredningsnævnet et forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten.

Modtagelsen af forslaget er offentliggjort i Statstidende den 1. juli 2021. Fredningsforslaget med bilag kan ses på hjemmesiden for Fredningsnævn i Danmark https://fredningsnaevn.dk/fredningssager/

Kopi af forslaget kan fås ved at skrive til Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsnævnet afholder et offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse i området

Torsdag den 23. september 2021 kl. 9.00
Asnæs Hallen, Teglværkskrogen 4-6, 4550 Asnæs

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Skriftlige bemærkninger til fredningsforslaget skal fremsendes på e-mail til Obfuscated Email

Fredningsnævnet for Vestsjælland, den 13. august 2021.

Ole Stryhn
formand