Referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Skarholm i Lolland kommune

Publiceret 24-09-2021
Øvrige annonceringer

Mandag den 13. september 2021 afholdt Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster offentligt møde om forslag til fredning af Skarholm i Lolland kommune.

I mødet deltog:

For fredningsnævnet formanden dommer Anders Martin Jensen, det ministerudpegede medlem Erling B. Nielsen, det kommunalt udpegede medlem Heidi Marqweis og juridisk sekretær dommer Mogens Pedersen.

For sagsrejserne fredningsleder Birgitte B. Ingrisch, Danmarks Naturfredningsforening (DN), og planlægger og fredningsmedarbejder Magnus Klamer Jørgensen, Lolland Kommune (LK).

For Miljøstyrelsen (MST) Else Marie Stamphøj.

Som ejerrepræsentanter, Anders Nordtorp Henriksen, Lisbeth Reisbøll og driftsleder Tage Wollesen, alle Lidsø Gods (lb.nr. 1).

For DN, lokalafdelingen, formanden Ole Westerholt Jørgensen, næstformanden Gunvor Thorsen, bestyrelsesmedlem Karin Larsen, Anne Bendsen, og Carsten Drejer.

For Friluftsrådet John Knudsen, Michael Thelander (tillige for Dansk Ornitologisk For-ening (DOF)), Sven Jean Larsen (tillige for DOF og DN, lokalafdelingen).

Som nabogrundejere Knud Sterregaard, Mågelunden 23, Rødby, og Salome Palsbøll, Må-gelunden 9, Rødby.

Formanden bød velkommen og præsenterede nævnet, sagsrejserne og den væsentligste ejer.

Fredningsforslaget blev sendt til nævnet 29. september 2020 og bekendtgjort i Statstidende den 21. december 2020. Når der først er indkaldt til offentligt møde nu, skyldes det Covid-19-pandemien. Indkaldelsen til mødet er sendt med e-mails og offentliggjort på frednings-nævnets hjemmeside den 16. august 2021.

 

Referat af mødet kan tilgås via nedenstående link

Referat fra offentligt møde om Skarholm

 

Klik her for at se forslagssiden for Skarholm i Lolland kommune