Referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune

Publiceret 26-10-2021
Øvrige annonceringer

Den 23. september 2021 afholdt Fredningsnævnet for Vestsjælland møde om forslag til fredning af Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune.

For Odsherred Kommune mødte afdelingsleder Michael Bay samt medarbejdere i Naturteamet Lena Bau, Mette Nyrup Nielsen og Benjamin Dyre.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch.
For Miljøstyrelsen mødte Else Marie Stamphøj.
For Naturstyrelsen Midtsjælland mødte skovrider Jens Peter Simonsen.

For Friluftsrådet i Nordvestsjælland mødte Brian Jensen.
For Skamlebæk Naturlaug mødte Bente Ilsøe.

Der var endvidere mødt 30 lodsejere, 3 byrådsmedlemmer og andre interesserede.

Modtagelsen af fredningsforslaget er bekendtgjort i Statstidende den 1. juli 2021 samt på hjemmesiden for Fredningsnævn i Danmark (klik her for at tilgå fredningsforslag for Veddinge Bakker og Skamlebæksletten i Odsherred Kommune).

Odsherred Kommune har efter aftale med fredningsnævnet den 12. juli 2021 sendt et brev til e-boks hos de lodsejere, som er berørt af fredningsforslaget, med underretning om, at der er fremsat et fredningsforslag, og at der i dag afholdes et offentligt møde om fredningsforslaget.

Bekendtgørelse om det offentlige møde er offentliggjort på hjemmesiden for Fredningsnævn i Danmark den 16. august 2021 samt i Ugeavisen Odsherred den 9. og 16. september 2021.

 

Referat af mødet kan tilgås via nedenstående link:

Referat fra offentligt møde om Veddinge Bakker og Skamlebæksletten