Revideret materiale i sagen om fredning af Treldeskovene i Fredericia Kommune

Publiceret 18-02-2021
Øvrige annonceringer

Fredericia Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har som sagsrejsere den 1. november 2020 sendt bemærkninger til de indsigelser og kommentarer, der er indkommet under behandlingen af fredningsforslaget om Treldeskovene, og har på den baggrund revideret de foreslåede fredningsbestemmelser, fredningskortet og areal- og lodsejerlisten.

Fredningsnævnet skal anmode om eventuelle bemærkninger til det reviderede materiale senest d. 1. april 2021.

Bemærkninger bedes sendt via mail til Obfuscated Email.

Fredningsnævnet skal opfordre til, at bemærkningerne fokuserer på det reviderede materiale, idet de allerede indkomne indsigelser og bemærkninger indgår i nævnets afgørelse i det omfang, det fortsat er relevant.

Det reviderede materiale kan findes herunder:

Referat besigtigelse 26. august 2020

Referat besigtigelse 15. oktober 2020

Bemærkninger til indsigelser

Bilag 1 – notat urørt (til bemærkningerne)

Reviderede fredningsbestemmelser

Revideret fredningskort

Revideret areal- og lodsejerliste