Referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Vandtårnsbakken i Næstved Kommune

Publiceret 16-06-2021
Øvrige annonceringer

Den 30. januar 2020 afholdtes offentligt møde omkring forslag til fredning af Vandtårnsbakken i Næstved Kommune.

I mødet deltog, ud over medlemmerne af fredningsnævnet, Kaare Tvedergaard Kristensen (Danmarks Naturfredningsforening), Henriette Gaborit (Danmarks Naturfredningsforening), Michael Krogh (Næstved Kommune), Niels Hav Hermansen (Næstved Kommune) og Eva Tørning Svendsen (Miljøstyrelsen).

Fredningsnævnets formand bød velkommen og oplyste, at Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag om fredning af et område ved Vandtårnsbakken i Næstved Kommune. Fredningsnævnet har gennemgået forslaget og har konstateret, at det opfylder kravene i naturbeskyttelsesloven til et fredningsforslag.

Fristen for yderligere bemærkninger blev fastsat til den 1. marts 2020, hvorefter fredningsnævnet forventer at fortsætte behandlingen af fredningsforslaget uden indkaldelse til flere møder.
Fredningsnævnet foretog besigtigelse i umiddelbar forlængelse af mødet.

 

Referat af mødet kan tilgås via nedenstående link:

Referat fra offentligt møde om Vandtårnsbakken