Offentligt møde om fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune

Publiceret 25-05-2022
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 16. dec. 2021 truffet afgørelse om at forlænge fristen for afgørelse i sagen om fredning af Bastrup Nord. Nævnet har ved annoncering i Statstidende 5. marts 2020 og på Fredningsnævnets hjemmeside den 3. marts 2020 foretaget bekendtgørelse af fredningsforslaget. Der indkaldes nu til offentligt møde i sagen.

Tidligere indkaldelse til offentligt møde blev aflyst på grund af COVID-19. Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget med efterfølgende besigtigelse af området,

Torsdag den 30. juni 2022 kl. 12.00
på Lynge Kro, Højrisvej 22, 3540 Lynge

Der vil på mødet blive redegjort for forslaget og sagens forløb.

Fredningsforslaget med bilag kan tilgås på nævnets hjemmeside www.fredningsnaevn.dk under fredningsforslag.

Skriftlige bemærkninger til Fredningsforslaget kan fremsendes på e-mail til Obfuscated Email eller til Fredningsnævnet for Nordsjælland, c/o Retten i Hillerød, Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.

Fredningsnævnet for Nordsjælland,
Sdr. Jernbanevej 18B, 3400 Hillerød.