Fredningsforslag for delvis ophævelse af fredningen af Hvalsø - Kisserup i Lejre Kommune

Publiceret 13-03-2023
Fredningsforslag

Lejre Kommune har over for Fredningsnævnet for Østsjælland rejst forslag om delvis ophævelse af Overfredningsnævnets afgørelse af 24. november 1980 om fredning af arealer ved Hvalsø og Kisserup.
Forslaget vedrører i alt ca. 1,4 ha.

Lejre Kommune har oplyst, at ejeren af ejendommen ønsker at opføre et nyt, varieret boligområde med forskellige boformer.

 

Forslaget omfatter helt eller delvist følgende matr.nr.: 

Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø:

8i samt 7000o

 

Lejre Kommunes forslag med bilag og fredningskort findes herunder:

Fredningsforslag kan læses her

Projektforslaget kan læses her

Bilag 1 - Fredningskendelsen kan læses her

Bilag 2 - Bilag til forslag for ophævelse af fredning kan ses her

Bilag 3 - Orthofoto kan ses her

Bilag 4 - Fredningskort kan ses her

 

Der afholdes offentligt møde i sagen

onsdag den 19. april 2023, kl. 13.00
i Hvalsø Spisehus, Hovedgaden 21, 4330 Hvalsø.

På mødet vil der blive redegjort for forslaget og orienteret om fredningssagens forløb. Der vil også blive lejlighed til at kommentere forslaget. Der vil ske besigtigelse af det pågældende areal umiddelbart efter afholdelse af mødet.

Eventuelle skriftlige bemærkninger i anledning af forslaget kan sendes til fredningsnævnet senest den 10. april 2023 under henvisning til FN-ØSJ-72-2022 på Obfuscated Email.

 

Fredningsnævnet for Østsjælland,
c/o Retten i Roskilde,
Ved Ringen 1,
4000 Roskilde
den 8. marts 2023.

Linda Lauritsen
Formand for Fredningsnævnet for Østsjælland