Fredningsforslag til fredning af Marbækområdet i Esbjerg Kommune trækkes tilbage

Publiceret 28-06-2023
Øvrige annonceringer

Danmarks Naturfredningsforening har besluttet at tilbagekalde fredningsforslaget.

Danmarks Naturfredningsforening har som det fremgår af den vedhæftede meddelelse besluttet at tilbagekalde fredningsforslaget.

Fredningsnævnet afslutter herefter sagen.


Fredningsnævnets og Danmarks Naturfredningsforenings meddelelser kan findes herunder:

Fredningsnævnets meddelelse kan læses her

Danmarks Naturfredningsforening kan læses her

 

FN-SJS-72-2022