Fredningsnævnet for Fyn har afholdt offentligt møde og besigtigelser vedrørende forslag om fredning af Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune

Publiceret 27-06-2023
Øvrige annonceringer

Fredningsnævnet for Fyn har den 28. april 2023 afholdt offentligt møde og besigtigelse, og den 9. juni 2023 fortsat besigtigelse vedrørende forslag om fredning af Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune.

Protokollater for det offentlige møde og besigtigelsen den 28. april 2023, samt protokollatet for besigtigelse den 9. juni 2023 kan findes herunder:

Protokollatet for det offentlige den 28. april 2023 møde kan findes her

Protokollatet for besigtigelsen den 28. april 2023 kan findes her

Protokollatet for besigtigelsen den 9. juni 2023 kan findes her