Referat fra offentligt møde om forslag om fredning af Brødebækken og Denderup Vænge i Faxe Kommune og Næstved Kommune

Publiceret 29-03-2023
Øvrige annonceringer

Mandag den 6. februar 2023 holdt Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster offentligt møde om forslag om fredning af Brødebækken og Denderup Vænge i Faxe Kommune og Næstved Kommune.

I mødet deltog: 

Fra Fredningsnævnet: formanden dommer Anders Martin Jensen, som ministerudpeget medlem Erling B Nielsen, som udpeget af Faxe Kommune Stella Borne Mikkelsen og som udpeget af Næstved Kommune, Sidsel Munch og som juridisk sekretær Mogens Pedersen;

Fra Danmarks Naturfredningsforening: fredningsmedarbejder, landinspektør Jørgen Heinemeier, Lena Bau, formand for DN Næstved, Rune Larsen, formand for DN Faxe Palle Ystrøm og næstformand DN Næstved Henriette Gaborit;

Fra Faxe Kommune: afdelingsleder Charlotte Rosenblad Ralund, planlægger Mikael Nielsen, biolog Anne Planeta Etzerot og biolog Line Moody Nielsen;

Fra Næstved Kommune: vand- og naturleder Niels Hermansen og specialkonsulent Michael Krogh;

Fra Miljøstyrelsen: AC-tekniker Ida Søkilde Jelnæs, funktionsleder Christina Nissen og AC-tekniker Rasmus Hvidtfeld Andreasen;

For lodsejeren Gisselfeld Kloster, chef for erhvervspolitisk afdeling i Dansk Skovforening Tanja Blindbæk Olsen, godsforvalter Jens Risom og skovfoged Søren Schmidt;

Som repræsentant fra lodsejeren Sparresholm Gods ved Thomas Garth-Grüner: skovfoged John Hansen; og Fra DOF, Storstrøm: Steen Knarberg.

Øvrige fremmødte:

Fra Camp Adventure: Kasper Larsen og Jesper Mathiesen, fra pressen områderedaktør Cecilie Hänsch, Faxeredaktionen, Dagbladet Sjællandske, Peter Felt Hansen, Søren Boas, Anne Sophie Iuel, regionschef Hede Danmark Lars Bjerre Hansen, Peter Oxholm Tillish, Nikolaj Parslov, Heine Skjerning, Erica Heyckendorff, Aksel Leck Larsen og Kiista Pauly.

Formanden bød velkommen og præsenterede Fredningsnævnet og oplyste, at sagen var rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Næstved Kommune. Den anden af forslaget berørte kommune, Faxe Kommune, er ikke medforslagsstiller og har i et høringssvar udtalt sig mod forslaget.

Forslaget er modtaget den 10. oktober 2022 og offentliggjort på fredningsnævnets hjemmeside den 4. januar 2023 sammen med indkaldelsen til dette offentlige møde.

Fredningsforslaget er sendt til ejerne og brugerne af de ejendomme, der berøres af forslaget, samt til de berørte kommuner og til Miljøstyrelsen.

 

Referat af mødet kan tilgås via nedenstående link

Referat fra offentligt møde om Brødebækken og Denderup Vænge