Fredningsnævnene

Et fredningsnævn består af tre medlemmer. En formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren. Et medlem der udpeges at miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, det pågældende areal er beliggende.