Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø

Fredningsnævnet for København har den 6. juli 2018 modtaget et forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Forslaget er stillet af Furesø kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsforslaget omfatter 140,47 ha.

Sagens status (opdateret 03. juni 2020)

Sagen behandles i Miljø- og Fødevareklagenævnet

Sagen er behandlet af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune. Publiceret 01-05-2019

Screeningsafgørelse den 19. november 2018 angående miljøvurdering for fredningsforslaget for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø, Furesø kommune. Publiceret 22-11-2018

Annoncering af forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Publiceret 09-10-2018.