Fredningssager

Her kan du finde de verserende fredningssager, som er under behandling i fredningsnævnene jf. naturbeskyttelseslovens § 33. 

Verserende sager i fredningsnævnene