Fredningssager

Her kan du finde de verserende fredningssager, som er under behandling i fredningsnævnene jf. naturbeskyttelseslovens § 33. 

Verserende sager i fredningsnævnene

Når fredningsnævnet har truffet afgørelse

Fredningsnævnenes afgørelser kan påklages til  Miljø- og Fødevareklagenævnet .

Hvis udfaldet af sagen er, at fredningen gennemføres, da kan afgørelsen (fredningen) findes via  Danmarks Miljøportal .

Dalene ved Resenbro

Møllebakken ved Ærøskøbing

Kokkedal – omfordeling

Sammenhængende natur og landskab syd for Harlev

Anholt – Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg

Sydhavnstippen

Klintebjerg og Fladvandet

Stevns Klint

Kalø Vig ved Rodskov

Dania Kridtgrav

Keldsø

Tømmerup Banke

Areal ved Bodal i Store Åmose, supplerende

Bjergene ved Stensballe i Horsens