Ændret og udvidet fredning på Amager Fælled

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har den 6. juni 2019 truffet beslutning om at fremsætte et forslag til en ændret og udvidet fredning på Amager Fælled. Forslaget indeholder en redegørelse for baggrunden herfor.

Aktuel status (Opdateret 19. august 2019) 

Sagen behandles af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Annoncering af Forslag om ændret og udvidet fredning på Amager Fælled i Københavns Kommune - publiceret d. 19-08-2019