Ændring af fredningen af Valbyparken

Fredningsnævnet for København har den 15. maj 2018 fra Københavns Kommune modtaget forslag til en ændring af fredningen af Valbyparken. Forslaget angår ca. 3,5 ha.

Aktuel status (opdateret 1. februar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med den forslåede ændring i fredningen af Valbyparken - Publiceret d. 01-02-2019

Annoncering af forslag om ændret fredning af Valbyparken i Københavns Kommune - Publiceret 16-11-2018