Ændring af fredningen af Valbyparken

Fredningsnævnet for København har den 15. maj 2018 fra Københavns Kommune modtaget forslag til en ændring af fredningen af Valbyparken. Forslaget angår ca. 3,5 ha.

Aktuel status (opdateret 7. december 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Annoncering af forslag om ændret fredning af Valbyparken i Københavns Kommune - Publiceret 16-11-2018