Areal ved Bodal i Store Åmose, supplerende

Miljø- og Fødevareministeriet, ved Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Danmarks Naturfredningsforening har den 6. december 2016 overfor Fredningsnævnet for Vestsjælland genfremsat fredningsforslaget på uændret grundlag. Fredningsforslaget omfatter ca. 24 ha.

Sagens status (opdateret 5. oktober 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Screeningsafgørelse den 21. september 2018 angående miljøvurdering for fredningsforslaget for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune - Publiceret 05-10-2018

Offentligt møde den 29. september 2017 om et fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune - Publiceret 08-08-2017

Aflysning af offentligt møde den 13 marts 2017 om fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune - Publiceret 03-03-2017

Bortfald af fredningsforslag for et areal i Store Åmose, Sorø Kommune, og genfremsættelse af forslaget på uændret grundlag - Publiceret 18-01-2017