Bakkelandet omkring Kielstrup Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 1. november 2016 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø. Forslaget omfatter 435,73 ha.

Aktuel Status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Sagens forløb

Referat af besigtigelse den 1. maj 2017, Kielstrup Sø - publiceret 29-05-2017

Referat af offentligt møde d. 3. april 2017 om forslag til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø, - publiceret 20-04-2017

Annoncering af offentligt møde d. 3. april 2017 vedrørende fredningsforslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø - publiceret 20-01-2017

Annoncering af forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune - publiceret 15-11-2016