Bakkelandet omkring Kielstrup Sø

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har den 18. december 2018 fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget et nyt forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø. Forslaget omfatter 435,73 ha.

Aktuel Status (opdateret 26. april 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Sagens forløb

Referat af offentligt møde d. 25. marts 2019 om forslag til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø - publiceret 24-04-2019

Annoncering af genfremsættelse af forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune - publiceret 01-02-2019

Referat af besigtigelse den 1. maj 2017, Kielstrup Sø - publiceret 29-05-2017

Referat af offentligt møde d. 3. april 2017 om forslag til fredning af Bakkelandet ved Kielstrup Sø - publiceret 20-04-2017

Annoncering af offentligt møde d. 3. april 2017 vedrørende fredningsforslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø - publiceret 20-01-2017

Annoncering af forslag til fredning af Bakkelandet omkring Kielstrup Sø i Mariagerfjord Kommune - publiceret 15-11-2016