Bastrup Nord i Allerød Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Kommune har den 19. december 2019 rejst forslag om fredning af Bastrup Nord. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland.
Fredningsforslaget omfatter ca. 322 ha.

Aktuel status (Opdateret 03. november 2020) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Nordsjælland

Sagens forløb

Annoncering om aflysning af offentligt møde om fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune - publiceret d. 03-11-2020

Annoncering af offentligt møde om fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune - publiceret d. 06-10-2020 

Annoncering af fredningsforslag for Bastrup Nord i Allerød Kommune - publiceret d. 03-03-2020