Dania Kridtgrav

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune. Forslaget omfatter 37,28 ha.

Aktuel status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del

Sagens forløb

Referat af besigtigelse 19. juni 2017, Dania Kridtgrav i Mariagerfjord Kommune - publiceret 03-07-2017

Referat af offentligt møde den 8. maj 2017, Dania Kridtgrav - publiceret 29-05-2017

Annoncering af forslag om fredning af af Dania Kridtgrav i Mariagerfjord kommune og indkaldelse til offentligt møde - publiceret 03-01-2017