Esrum Søs omgivelser

Hillerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har d. 12. marts 2019 fremsat forslag til fredning af omgivelserne omkring Esrum Sø i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. Det samlede fredningsforslag omfatter i alt 717,8 ha.

Aktuel status (Opdateret 30. september 2019) 

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland

Sagens forløb

Annoncering om forlængelse af frist for skriftlige indlæg i sagen om fredning af Esrum Søs omgivelser - publiceret d. 30-09-2019

Annoncering om udkast til miljøvurdering af fredningsforslag for Esrum Søs omgivelser i Nordsjælland - publiceret d. 30-09-2019

Annoncering om Fredningsforslag af Esrum Søs omgivelser - publiceret d. 14-06-2019