Esrum Søs omgivelser

Hillerød Kommune og Danmarks Naturfredningsforening (DN) har d. 12. marts 2019 fremsat forslag til fredning af omgivelserne omkring Esrum Sø i hhv. Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød Kommuner. Det samlede fredningsforslag omfatter i alt 717,8 ha.

Aktuel status (Opdateret 14. juni 2019) 

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland

 

Sagens forløb

Annoncering om Fredningsforslag af Esrum Søs omgivelser - (publiceret d. 14-06-2019)