Et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup

Danmarks Naturfredningsforening har overfor Fredningsnævnet for Vestsjælland fremsat forslag til fredning af et sammenhængende græsningslandskab på bakkerne ved Tømmerup i Kalundborg Kommune. Fredningsområdet omfatter ca. 62 ha.

Aktuel status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagens behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Afgørelse af 19. december 2016 om fristforlængelse til 31. december 2018

Annoncering af forslag om fredning af Bakkerne ved Tømmerup - publiceret 05-03-2015