Forslag om ændring af Skamlingsbanken fredningen

Fredningsnævnet for Sydjylland, Nordlige del, har den 15. marts 2018 fra Danmarks Naturfredningsforening og Kolding Kommune modtaget forslag til udvidelse og revidering af gældende fredningsbestemmelser af Skamlingsbanken fredningen i Kolding kommune. Såfremt forslaget gennemføres, skal kendelsen, afsagt den 7. december 1936, om fredning af Skamlingsbanken ophæves.

Aktuel status

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, nordlige del.

 

Sagens forløb

Annoncering af forslag om ændring af Skamlingsbanken fredningen i Kolding kommune og indkaldelse til offentligt møde den 12. juli 2018 - publiceret 17-07-2018.