Fredningsforslag for en del af Moesgård Allé og forslag om revision af Fuldenfredningen begge i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har over for Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, den 31. marts 2022 rejst forslag til fredning af en del af Moesgård Allé og forslag om revision af Fuldenfredningen.
Fredningsforslaget for en del af Moesgård Allé omfatter ca. 1,1 ha, og forslaget om revision af Fuldenfredningen omfatter ca. 0,7 ha.

Aktuel status (Opdateret 04. juli 2022) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for en del af Moesgård Allé og forslag om revision af Fuldenfredningen begge i Aarhus Kommune - publiceret den 04-07-2022