Bækkestien i Randers Kommune

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har den 31. marts 2023 fra Randers Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget et fredningsforslag for Bækkestien i Randers. Fredningsforslaget omfatter et areal på ca. 3,8 ha.