Bastrup Nord i Allerød Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Allerød Kommune har den 19. december 2019 rejst forslag om fredning af Bastrup Nord. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 322 ha.

Kort over fredningen