Fredningsforslag for en del af Moesgård Allé og forslag om revision af Fuldenfredningen begge i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har over for Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, den 31. marts 2022 rejst forslag til fredning af en del af Moesgård Allé og forslag om revision af Fuldenfredningen. Fredningsforslaget for en del af Moesgård Allé omfatter ca. 1,1 ha, og forslaget om revision af Fuldenfredningen omfatter ca. 0,7 ha.