Hevring Hede i Norddjurs Kommune

Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag til fredning af Hevring Hede i Norddjurs Kommune. Arealet er beliggende på nordvestkysten af Djursland, direkte ud til Kattegat og omfatter alt ca. 412 ha.

Kort over fredningen