Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Vejstrup Ådal i Svendborg Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Fyn. Fredningsforslaget omfatter ca. 108 ha.

Kort over fredningen