Esrum Søs omgivelser i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner

Fredningsnævnet for Nordsjællands har d. 15. december 2021 truffet afgørelse om fredning af Esrum Søs omgivelser i Hillerød, Gribskov, Helsingør og Fredensborg Kommuner. Fredningen omfatter et areal på 715 ha.

Kort over fredningen