Næstved Øvelsesplads i Næstved Kommune

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 17. januar 2024 truffet afgørelse om at fredningsforslaget for Næstved Øvelsesplads ikke tages til følge.