Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del fremsat forslag om fredning af en del af Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner. Fredningsforslaget omfatter ca. 63 hektar

Kort over fredningen