Vejle Ådal i Vejle Kommune

Fredningsnævnet for Sydjylland Nordlige Del har den 08. marts 2021 truffet afgørelse om fredning af Vejle Ådal. Fredningen omfatter et areal på 846,81 ha.

Kort over fredningen