Hesbjergkilen

Fredningsforslag

Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune, for den del af fredningsforslaget, som ligger i Odense Kommune, har den 30. april 2018 fremsat forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Fyn. Fredningsforslaget omfatter 486,08 ha.

Sagens status (opdateret 19. december 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Fyn

Sagens forløb

Indkaldelse til ny besigtigelse vedrørende Hesbjergkilen - publiceret 10-12-2018

Annoncering af forslag om fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner - publiceret den 20. juni 2018.