Hesbjergkilen

Danmarks Naturfredningsforening og Odense Kommune, for den del af fredningsforslaget, som ligger i Odense Kommune, har den 30. april 2018 fremsat forslag til fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Fyn. Fredningsforslaget omfatter 486,08 ha.

Sagens status (opdateret 16. januar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Fyn

Sagens forløb

Fristforlængelse for skriftlige indlæg til den 15. februar 2019 - publiceret d. 16-01-2019

Indkaldelse til ny besigtigelse vedrørende Hesbjergkilen - publiceret 10-12-2018

Annoncering af forslag om fredning af Hesbjergkilen i Odense og Assens Kommuner - publiceret den 20. juni 2018.