Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn

Danmarks Naturfredningsforening og Frederikssund Kommune har overfor Fredningsnævnet for Nordsjælland rejst forslag om fredning af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund Kommune. Fredningsforslaget omfatter omkring 652 ha.

Aktuel status (Opdateret 30. september 2021) 

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn i Frederikssund kommune - publiceret den 06-09-2021