Keldsø-området

Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag til fredning af Keldsø-området i Gribskov og Helsingør Kommuner.
Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 308 ha

Aktuel status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland

Sagens forløb

Annoncering af forslag om fredning af Keldsø i Gribskov og Helsingør Kommuner - publiceret 21-09-2016