Keldsø-området

Danmarks Naturfredningsforening har rejst forslag til fredning af Keldsø-området i Gribskov og Helsingør Kommuner.
Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland. Fredningsforslaget omfatter ca. 308 ha

Aktuel status (opdateret 7. maj 2018)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordsjælland

Sagens forløb

Udkast til fredningsnævnets afgørelse om fredning af Keldsø-området - publiceret 07-05-2018
Annoncering af forslag om fredning af Keldsø i Gribskov og Helsingør Kommuner - publiceret 21-09-2016