Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Vordingborg Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 1. september 2020 rejst forslag om fredning af Kirkeskoven og Kirkeengen på i alt knap 12 ha. i Vordingborg by.

Aktuel status (Opdateret 21. december 2020) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Kirkeskoven og Kirkeengen i Vordingborg Kommune - publiceret den 21-12-2020