Krogens og Hørbylund Møllebække

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del rejst forslag om fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække i Frederikshavn Kommune. Forslaget omfatter 71,4 ha.

Aktuel status (opdatereret 28. januar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering vedrørende forslag til fredning af Krogens og Hørby Møllebække - Publiceret d. 28-01-2019

Referat af besigtigelse d. 14. marts 2018 vedrørende forslag til fredning af Krogens og Hørby Møllebække - publiceret 03-04-2018

Referat af offentligt møde d. 13. september 2017 om forslag til fredning af Krogens og Hørbylund Møllebække - publiceret 07-02-2018

Indkaldelse til offentlig møde d. 13. september 2017 vedrørende forslag til fredning af Krogens og Hørby møllebække i Frederikshavn Kommune - publiceret 31-07-2017

Annoncering af forslag til fredning af Krogens og Hørbylund møllebække i Frederikshavn Kommune - publiceret 12-06-2017