Lysnet

Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner. Fredningsforslaget omfatter 470 ha.

Aktuel status (opdateret 3. oktober 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del

Sagens forløb

Bekendtgørelse af offentligt møde d. 14. juni 2017 om forslag til fredning af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner - publiceret 16-05-2017

Annoncering af forslag om fredning af Lysnet i Randers og Favrskov Kommuner - publiceret 07-12-2016