Marbækområdet i Esbjerg Kommune

Danmarks Naturfredningsforening har fremsat forslag til fredning af Marbækområdet i Esbjerg Kommune. Sagen behandles af Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del.
Fredningsforslaget omfatter ca. 964 ha.

Aktuel status (Opdateret 21. december 2022) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Marbækområdet i Esbjerg Kommune - publiceret den 21-12-2022