Ændring af Provst Exner fredningen ved Øster Brønderslev kirke

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, har den 26. marts 2018 fra Brønderslev Kommune modtaget forslag til ændring af Provst Exner fredning ved Øster Brønderslev kirke. Forslaget er revideret den 20. april 2018.

Aktuel status (opdateret 28. januar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del.

Sagens forløb

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslag til ændring af Provst Exner fredning ved Øster Brønderslev kirke - Publiceret d. 28-01-2019

Annoncering af forslag om ændring af Provst Exner fredningen ved Øster Brønderslev kirke i Brønderslev Kommune og indkaldelse til offentligt møde den 12. september 2018. Publiceret den 20-06-2018.