Ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune

Fredningsforslag

Sønderborg Kommune har den 3. november 2020 på vegne lodsejeren overfor Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, fremsat forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn på ejendommen Illervej 43, 6310 Broager, matr.nr. 314 Iller, Broager i Sønderborg Kommune.

Aktuel status (Opdateret 31. maj 2022) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del

Sagens forløb

Annoncering af afgørelse om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune - publiceret d. 21-04-2022

Annoncering af referat fra offentligt møde om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune - publiceret d. 16-06-2021

Annoncering om aflysning af offentligt møde om forslag om ophævelse af fredning af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune - publiceret d. 04-01-2021

Annoncering af forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune - publiceret d. 04-12-2020