Ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune

Fredningsforslag

Sønderborg Kommune har den 3. november 2020 på vegne lodsejeren overfor Fredningsnævnet for Sydjylland, Sydlig del, fremsat forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn på ejendommen Illervej 43, 6310 Broager, matr.nr. 314 Iller, Broager i Sønderborg Kommune.

Aktuel status (Opdateret 04. december 2020) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydjylland, sydlig del

Sagens forløb

Annoncering af forslag om ophævelse af fredningen af en hvidtjørn i Broager i Sønderborg Kommune - publiceret den 04-12-2020