Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning af Orøs marine forland. Forslaget omfatter 188 ha.

Aktuel status (opdateret 29. januar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med forslag til fredning af Orøs marine forland - Publiceret d. 29-01-2019

Fredningsnævnet for Vestsjælland forlænger fristen for behandling af forslag om fredning af Orøs marine forland til den 21. december 2020 - publiceret 28-11-2018

Annoncering af nyt offentligt møde d.23. oktober 2017 om et fredningsforslag for Orøs marine forland - publiceret 08-09-2017

Referat af offentligt møde 28. marts 2017 om fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune - publiceret 22-06-2017

Annoncering af fredningsforslag vedrørende Orøs marine forland og offentligt møde d. 28. marts 2017 - publiceret 22-02-2017