Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Vestsjælland rejst forslag til fredning af Orøs marine forland. Forslaget omfatter 188 ha.

Aktuel status (opdateret 18. september 2017)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Vestsjælland

Sagens forløb

Annoncering af nyt offentligt møde d.23. oktober 2017 om et fredningsforslag for Orøs marine forland - publiceret 08-09-2017

Referat af offentligt møde 28. marts 2017 om fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune - publiceret 22-06-2017

Annoncering af fredningsforslag vedrørende Orøs marine forland og offentligt møde d. 28. marts 2017 - publiceret 22-02-2017