Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø

Fredningsnævnet for København har den 6. juli 2018 modtaget et forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Forslaget er stillet af Furesø kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsforslaget omfatter 140,47 ha.

Sagens status (opdateret d. 1. maj 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø Kommune. Publiceret 01-05-2019

Screeningsafgørelse den 19. november 2018 angående miljøvurdering for fredningsforslaget for Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø, Furesø kommune. Publiceret 22-11-2018

Annoncering af forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Publiceret 09-10-2018.