Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø

Fredningsforslag

Fredningsnævnet for København har den 6. juli 2018 modtaget et forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Forslaget er stillet af Furesø kommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsforslaget omfatter 140,47 ha.

Sagens status

Sagen behandles af Fredningsnævnet for København

Sagens forløb

Annoncering af forslag om fredning af Præstesø, Laanshøj og del af Søndersø i Furesø kommune. Publiceret 09-10-2018.