Seks kolonihaveforeninger i Odense Ådal

Odense Kommune har den 26. november 2018 fremsat forslag til fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune. Forslaget behandles af Fredningsnævnet for Fyn. Fredningsforslaget omfatter ca. 57 ha.

Aktuel status (Opdateret 22. juli 2019) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Fyn

 

Sagens forløb

Annoncering om Screeningsafgørelse om miljøvurdering ifm. Fredningsforslaget af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal - publiceret d.22-07-2019

Annoncering om Indkaldelse til besigtigelse vedrørende Fredningsforslaget for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal - publiceret d. 22-07-2019

Annoncering om frist for skriftlige indlæg/bemærkninger til Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal - publiceret d. 22-07-2019

Annoncering om Indkaldelse til offentligt møde om fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense Kommune - publiceret d. 01-05-2019

Annoncering om forslag til fredning af 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal i Odense kommune - publiceret 14-12-2018