Skærum Ådal

Danmarks Naturfredningsforening har over for Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del fremsat forslag om fredning af en del af Skærum Ådal i Frederikshavn og Hjørring kommuner. Fredningsforslaget omfatter ca. 63 hektar

Sagens status (opdateret 28. januar 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del

Sagens forløb

Annoncering om at der ikke er pligt til at udarbejde en miljøvurdering vedrørende fredningsforslaget for arealer i Skærum Ådal - Publiceret d. 28-01-2019

Referat af besigtigelse 4. april 2018 vedrørende forslag til fredning af Skærum Ådal - publiceret 18-04-2018

Referat af offentligt møde 5. juli 2017 vedrørende fredning af arealer ved Skærum Ådal - publiceret 01-08-2017

Annoncering af forslag til fredning af Skærum Ådal i Frederikshavn Kommune - publiceret 28-04-2017