Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 11. april 2019 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af byparkerne Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg Kommune.
Forslaget omfatter i alt 13,2 ha.

Aktuel Status (opdateret 13. januar 2020)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Sagens forløb

Anoncering af screeningsafgørelse for Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg Kommune - publiceret 13-01-2020

Annoncering af referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Skanseparken i Nr. Sundby og Østre Anlæg i Aalborg - publiceret d. 26-06-2019

Annoncering af forslag om fredning af Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune - publiceret den 10-05-2019