Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg

Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del, har den 11. april 2019 fra Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening modtaget forslag til fredning af byparkerne Østre Anlæg og Skanseparken i Aalborg Kommune.
Forslaget omfatter i alt 13,2 ha.

Aktuel Status (opdateret 17. juli 2019)

Sagen behandles af Fredningsnævnet for Nordjylland, sydøstlig del

Sagens forløb

Annoncering af referat fra offentligt møde om forslag til fredning af Skanseparken i Nr. Sundby og Østre Anlæg i Aalborg - publiceret d. 26-06-2019

Annoncering af forslag om fredning af Skanseparken og Østre Anlæg i Aalborg Kommune - publiceret den 10-05-2019