Skarholm i Lolland Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. september 2019 rejst forslag om fredning af et område, Skarholm, på ca. 18,4 ha. mellem Tjørnebjerg og Bredfjed nordvest for Rødby.

Aktuel status (Opdateret 21. december 2020) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster

Sagens forløb

Annoncering af fredningsforslag for Skarholm i Lolland Kommune - publiceret den 21-12-2020