Skarholm i Lolland Kommune

Danmarks Naturfredningsforening og Lolland Kommune har over for Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 29. september 2019 rejst forslag om fredning af et område, Skarholm, på ca. 18,4 ha. mellem Tjørnebjerg og Bredfjed nordvest for Rødby.

Aktuel status (Opdateret 24. september 2021) 

Sagen behandles af fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster

Sagens forløb

Annoncering af refererat fra offentligt møde om forslag til fredning af Skarholm i Lolland kommune - publiceret den 24-09-2021

 

Annoncering af offentligt møde om forslag om fredning af Skarholm i Lolland kommune - publiceret den 16-08-2021

 

Annoncering af fredningsforslag for Skarholm i Lolland Kommune - publiceret den 21-12-2020